Kalite Belgelerimiz

Kalite Belgelerimiz

Dünya Standartlarında Üretim Tesisi ve Kalite Standartları

Elsan Transformatör üretim merkezi Şanlıurfa 1. Organize sanayi bölgesinde bulunmaktadır. Ürettiğimiz ürünler yurtiçi ve yurtdışı enerji ihtiyacını karşılıyor. Ürettiğimiz her ürün kalite kontrol merkezinde onaylandıktan sonra satışı gerçekleştiririz.

ISO 9001 Nedir?

9001 bir kuruluşun, müşterilerinin beklentileri ve mevzuat gereklerini karşılamak yoluyla müşteri memnuniyetini arttırabilmesi için ihtiyaç duyduğu bir kalite yönetim sisteminde asgari ne gibi şartları sağlaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Kuruluşların mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyerek ve bir nevi kuruluşun kullanma kılavuzunu oluşturarak her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş süreçleri yaratmayı amaçlar.

 

ISO 9001 : 2015

ISO 9001 kuruluşun ne üzerine çalışıp çalışmadığına değil yönetim sistemine odaklanır. Dünya çapında genel yönetim sistem standardı olması sebebi ile de özel ve kamu sektöründe üretim, hizmet, yazılım ve donanım alanında faaliyet gösteren her türlü kuruluş tarafından uygulanabilir. Ayrıca işletmenin büyüklüğü veya küçüklüğü, kaç kişinin çalıştığı sistemin kurulmasına engel olmamaktadır.

 

Kuruluş, bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belgelendirme, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesini belirler.

 

ISO 10002 : 2018

ISO 10002 standardı Planlama, tasarım, geliştirme, işletme, bakım ve iyileştirme dahil olmak üzere bir organizasyon içindeki ürün ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerin ele alınması sürecine ilişkin kılavuz bilgiler veren, açıklanan şikayet-taşıma süreci, genel bir kalite yönetim sisteminin süreçlerinden biri olarak kullanım için uygun olan, müşteriyi ve müşteri ilişkilerini yönetmekle ilgili geliştirilen tüm stratejilerin toplamıdır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı, müşterilerini memnun etmeyi onlara beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen, ister özel kuruluş, ister kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı sektörler olsun her tür ve boyuttan işletmenin uygulayabileceği bir standarttır.

ISO 10002:2018 olarak revize edilen standart; karlılık, gelirler ve müşteri tatminini en üst düzeye çıkarmak üzere tasarımlanmış bir iş standardıdır.

ISO 14001 : 2015

SO 14001 Standardı, çevre politikası, çevre amaçları/hedefleri ve çevre programları doğrultusunda çevre boyutlarının kontrolü ve bertarafın a yönelik şartları içermektedir. ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eder.

Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar ve çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır.

Endüstri kuruluşları, kamu hizmeti veren kurumlar, müşavirlik firmaları, halka ait kuruluşlar veya ürün ve hizmet tedarik eden her kuruluş ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarını uygulayabilir. Kuruluş, bu standardın şartlarını sağladığında ISO 14001 belgesini alabilir.

TSE

TSE, uygunluk belgesi verdiği işletmeleri kapsamlı bir denetleme sürecine tabii tutarak daha sağlıklı ve güvenilir bir hizmetin verilmesini sağlar.

TSE Belgesi, üretimde yeterlilik sertifikasıdır. Bu belgeyi alan kuruluşlar mamullerine TSE logosu ekleyerek ticari markasını koruma altına alır. TSE’nin misyonu, ulusal ve uluslararası düzeydeki ticaretin daha sağlıklı ve daha kaliteli olmasını sağlamaktır.